İskansız evde oturmanın riskleri!

Belediyelerin İmar müdürlükleri yapı kullanma izni birimleri tarafından binanın ruhsatına uygun olarak tamamlandığını gösteren belgeye iskan deniyor. İşte 7 soruda iskansız evde oturmanın riskleri…

 

 

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren belgeye iskan deniyor.


İnşaat çalışmaları biten ancak ruhsatına uygun olarak inşa edilmeyen yapılar ile sgk borcu bulunan yapılara iskan izni verilmiyor. Bu iznin verilmemesi yapının resmi olarak bitmediğini gösteriyor.


İskansız binalar, bazı haklardan yoksun kalıyor. Peki İskansız yapının riskleri nelerdir? İskansız eve banka kredi verir mi? diyorsanız işte yanıtı…

1. İskansız ev satılır mı?

İskansız evlerin satışı yapılabiliyor. Ancak, iskan ruhsatı bulunmayan kat irtifak tapulu binalardan konut satın alanlar, imar mevzuatı gereği bir kısım kamu hizmetlerinden yararlanamama ( doğalgaz, elektrik-su aboneliği vb..) gibi yoksunluklar yaşayabiliyor.


2. İskansız ev kiralanır mı?

İskan belgesi olmayan daireler kiralanamaz diye bir kural olmamak ile birlikte; isteyenler iskan belgesi olmayan evleri kiralayabiliyor.


3.İskansız eve doğalgaz bağlanır mı?

İskanı olmayan bir eve doğalgaz aboneliği verilmiyor. Doğalgaz aboneliği için gerekenler şu şekilde sıralanıyor;


İGDAŞ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Abone Bağlantı Sözleşmesi imzalanır.


Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir.


4. İskansız eve internet bağlanır mı?

İskan belgesi alınmamış binalara hat çekilmiyor. İskan olmadan binanın telekom tesisatı yapılmıyor.


Ancak, numaratajın yapılması halinde ve bina numarası kayıtlara işlendiyse; iskan olmadan da internet aboneligi alınabiliyor. Bunun için abonelik alınacak internet firması ile görüşülmesi gerekiyor.


5. İskansız eve banka kredi verir mi?

İskanı alınmamış olan evlere bankalar bazen konut kredisi vermeyebiliyor. Konut Alırken tapu tipinin Kat Mülkiyeti (iskanı alınmış) olup olmadığı mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor ve Kat Mülkiyeti tapulu gayrimenkul alımına önem verilmesi gerekiyo

6. İskansız eve su aboneliği verilir mi?

İSKİ abonelik işlemleri için gerekli belgeler arasında yapı kullanma izni (İskan belgesi) isteniyor. Ancak iskansız evlerde bazı istisnalar söz konusu olabiliyor. 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapıldığı belgelenen yapılar için iskan ruhsatı alınması koşulu ve inşaat ruhsatı da aranmıyor.


7. İskansız eve elektrik aboneliği verilir mi?

İskansız bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektrik ve telefon bağlantısı yapılamıyor.


Ancak, bazı durumlarda; 5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlar da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. maddesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen Ek Geçici 11. madde. “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı ( inşaat ) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kanalizasyon kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara yol, su, elektrik, telefon vb. gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgiliyönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar geçici abonelik yapılabilir, bu halde elektrik ve su bağlanması abone için kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanamaz” hükmü uygulanabiliyor.

Yorum Yaz