İskansız evde oturmanın riskleri!

Belediyelerin İmar müdürlükleri yapı kullanma izni birimleri tarafından binanın ruhsatına uygun olarak tamamlandığını gösteren belgeye iskan deniyor. İşte 7 soruda iskansız evde oturmanın riskleri…     Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren belgeye iskan deniyor. İnşaat çalışmaları …

Okumaya Devam